Δείγματα Δουλειάς


 

Δείγματα Δουλειάς

Παρακάτω ακολουθεί φωτογραφικό υλικό – τυπωμένες χαρτοπετσέτες – από δείγματα της δουλειάς μας…

Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 01
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 02
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 03
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 04
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 05
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 06
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 07
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 08
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 09
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 10
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 11
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 12
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 13
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 14
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 15
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 16
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 17
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 18
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 19
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 20
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 21
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 22
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 23
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 24
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 25
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 26
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 27
Δείγμα Τυπωμένης Χαρτοπετσέτας 28